آرشیو نشریه ایران پاک خانواده

نشریه شماره عنوان تاریخ بها تعداد دانلود دانلود فایل
78 نقش و تاثیر خشونت والدین د گرایش فرزندان به سوء مصرف مواد مخدر 1394/04/01 0 22
77 نقش افسردگی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1394/03/31 0 11
76 نقش محلات در پیشگیری سوء مصرف مواد مخدر 1394/02/30 0 18
75 اعتیاد در دانشگاه ها را جدی بگیریم 1394/01/30 0 12
73 چگونه رسانه ها می توانند در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر موثر باشند 1393/11/01 0 11
71 نقش و تاثیر ورزش در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر 1393/09/01 0 12
70 اعتیاد زنان علل و پیامدها 1393/08/01 0 11
69 نیم نگاهی به تاثیر مواد مخدر به مغز آنان 1393/07/01 0 10
68 علل و عوامل روانی تاثیر گذار بر گرایش افراد به مصرف مواد مخدر 1393/06/01 0 11
80 رابطه بین پرخاشگری و سوء مصرف مواد مخدر 1394/06/01 0 9
114 تاب آوری و تاثیر آن در پیشگیری از اعتیاد 1397/06/01 0 8
97 !تاثیر بیماری های جسمی و روانی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1395/11/01 0 10
96 رابطه بین استرس شغلی و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1395/10/01 0 14
95 !نقش و تاثیر مواد مخدر بر امنیت اجتماعی 1395/09/01 0 14
94 !رابطه بین اعتیاد والدین و کودک آزاری 1395/08/01 0 9
93 !نقش باورهای غیر منطقی د گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1395/07/01 0 11
54 گام های موثر برای پیشگیری درمان اعتیاد نوجوانان 1392/02/02 0 14
56 سوء مصرف مواد و خودکشی 1392/04/01 0 7
116 آنچه والدین باید از مهارت های مقابله با اعتیاد بدانند 1397/08/01 0 11
105 نقش موثر والدین در پیشگیری از اعتیاد 1396/09/01 0 9
104 چگونه از فرزندانمان در مقابل اعتیاد محافظت کنیم؟ 1396/08/01 0 8
79 نقش تفاوت های جنسیتی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1394/05/01 0 9
3 عدم اعتماد به نفس مهم ترین عامل در گرایش فرزندان به آسیب های اجتماعی 1387/12/01 0 11
2 جنین و نوزاد به محیط پیرامون خود بسیار حساس است 1387/11/01 0 6
1 خانواده 1387/10/01 0 10
46 شاد باشید تا سالم زندگی کنید 1391/06/01 0 10
67 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش افراد به مصرف مواد مخدر 1391/05/01 0 9
7 بین دنیای مطلوب و واقعی تعادل ایجاد کنیم 1388/04/01 0 7
43 سطح تحمل انسان در برابر مسائل 1391/03/01 0 14
42 خانواده را در برابر اعتیاد محافظت کنیم 1391/02/01 0 15
4 شاد بودن را در خود و فرزندانمان پرورش دهیم 1388/01/01 0 12
63 تنها با احساس مسئولیت همگانی در مقابل اعتیاد می توان این بلای خانمان سوز را مهار کرد 1393/01/01 0 15
64 ریتالین مهمان درد سر ساز در کمین دانش آموزان و دانشجویان 1393/02/01 0 13
65 توجه به نهاد خانواده به عنوان اولین گام در اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر 1393/03/01 0 14
66 کسب مهارتهای زندگی گامی بسوی پیشگیری از اعتیاد 1393/04/01 0 17
72 نقش مدارس در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان 1393/10/01 0 14
80 رابطه بین پرخاشگری و سوء مصرف مواد مخدر 1394/06/01 0 15
81 نگاهی به شیوع مواد مخدر در ورزشگاه ها و باشگاه های ورزشی 1394/07/01 0 13
82 بررسی رابطه بین سوء مصرف و خودکشی 1394/08/01 0 14
83 رابطه بین سوئ مصرف مواد مخدر گرایش به بزهکاری 1394/09/01 0 13
84 رابطه بیکاری و سوء مصرف مواد مخدر 1394/10/01 0 15
86 مواد مخدر با بدن انسان چه می کند؟ 1394/12/01 0 15
87 رابطه بین طرد شدن و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1395/01/01 0 14
88 طبقه اجتماعی و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1395/02/01 0 14
89 رابطه بین انزوا طلبی و گرایش سوء مصرف به مواد مخدر 1395/03/01 0 15
90 رابطه بین هویت یابی و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1395/04/01 0 12
91 رابطه بین سبک های دلبستگی و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1395/05/01 0 13
97 !تاثیر بیماری های جسمی و روانی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 1395/11/01 0 15
98 !عوامل خطر ساز و محافظت کننده سوء مصرف مواد مخدر 1395/12/01 0 19
99 نقش و اهمیت خودآگاهی و عزت نفس 1396/01/01 0 13
100 هفت پیشنهاد برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان بی حوصله 1396/04/01 0 15
101 مهارت تحمل ناکامی 1396/05/01 0 16
102 چگونه فرد معتاد را برای درمان تشویق کنیم؟ 1396/06/01 0 14
103 چرا معتادان به مصرف خود ادامه می دهند؟ 1396/07/01 0 16
106 اعتیاد چگونه سیمای خانواده را تغییر می دهد؟ 1396/10/01 0 13
107 با فرد معتاد در خانواده چطور برخورد کنیم؟ 1396/11/01 0 18
108 واکسنی برای اعتیاد 1396/12/01 0 21
110 راه های محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر اعتیاد 1397/02/01 0 18
111 حرف بچه ها را بشنوید 1397/03/01 0 15
112 اعتیاد و دروغ گویی 1397/04/01 0 15
113 هیچ کس معتاد به دنیا نمی آید 1397/05/01 0 16
115 ورزش در مبارزه اجتماعی با مواد مخدر سهم بزرگی دارد 1397/07/01 0 13
117 چگونه معتاد را تشویق به درمان کنیم؟ 1397/09/01 0 22
118 شیوع ماده مخدر گل میان نوجوانان و جوانان و لزوم هوشیاری خانواده ها 1397/10/01 0 19
119 نه گفتن را بیاموزیم و بیاموزانیم 1397/11/01 0 27
120 خانواده متشنج و بزهکاری فرزندان 1397/12/01 0 26
121 آمیختگی عاطفی خانواده و تاب آوری نوجوانان در برابر اعتیاد 1398/01/01 0 27
122 مهارت های زندگی ده گانه چیست؟ 1398/02/01 0 29
123 بایسته های پس از ترک اعتیاد 1398/03/01 0 40